‘Şehir hastaneleri sağlık hakkını yok sayıyor’

12 Ekim 2021 Salı   17:22

Salih KAPLAN

ANKARA (Anayurt) - Ankara’daki sağlık emek ve meslek örgütleri, düzenledikleri ortak basın açıklaması ile Sayıştay raporlarına yansıyan şehir hastanelerindeki usulsüzlükleri eleştirdi. Şehir hastanelerindeki usulsüzlüklerle şirketlere para aktarıldığı dile getirilen açıklamada şehir hastaneleri projeleri ile halkın sağlık hakkının yanı sıra hukukun ve bütçe hakkının da yok saydığı dile getirildi.

Ankara Dişhekimleri Odası (ADO), Ankara Tabip Odası (ATO), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Sayıştay’ın 2020 yılına dair denetim raporlarının ortaya koyduğu sağlık alanındaki sorunları şehir hastaneleri üzerinden değerlendirmek için ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

ATO’da düzenlenen ortak basın açıklamasını sağlık emek ve meslek örgütleri adına SES Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya yaptı. Sayıştay raporlarına göre şehir hastanelerinin usulsüzlüklerin merkezi olduğunu dile getiren Yalçınkaya, şehir hastaneleri projelerinin halkın sağlık hakkını yok saydığı gibi, hukukun ve ülkedeki kurumlar ile halkın bütçe hakkını da yok saydığını söyledi. Sayıştay raporları ile kamuoyuna açıklanan şehir hastaneleri ile ilgili usulsüzlüklerin buzdağının görünen yüzü olduğunu söyleyen Yalçınkaya, uygulamada yaşanan birçok soruna, şehir hastanelerinin kendi varlığının usulsüzlük üzerine kurulu olması nedeniyle ulaşılamadığı veya sorunların kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti.

SES Ankara Şubesi Eş Başkanı Yalçınkaya, “Biz Ankara yereli sağlık emek ve meslek örgütleri olarak sağlığa ayrılan bütçesin şehir hastanelerinin usulsüzlükleri üzerinden 13 şehir hastanesi müteahhidine aktarılmasının, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emeğinin karşılığını almasına ve halkımızın da erişilebilir nitelikli sağlık hizmetine erişimine engel olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

Sağlık örgütlerinin ortak açıklamasında Sayıştay’ın 2020 yılına dair denetimleri kapsamında yer verilen usulsüzlüklerden bazıları, 2019 yılı denetimlerinde tespit edilen usulsüzlüklerin 2020 yılında da devam etmesi, 2019 yılında tespit edilen usulsüzlüklerin şirketten tahsili konusunda idarelerin vermiş olduğu taahhüdün 2020 yılında da gerçekleşmiş olmaması, şehir hastanelerinin maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde usule aykırı uygulamalar yapılması ile hesapların tam ve doğru gösterilmemesi ve süreç içinde değiştirilen sözleşmelerle sözleşmelere aykırı uygulamaların ve usulsüzlüklerinde yolunun açılması şeklinde oldu.

Şehir hastaneleri kapsamında yapılan harcamaların hem genel bütçe hem de döner sermeye bütçesinde açıklara neden olduğu ifade edilen açıklamada, sağlık çalışanlarının ücret ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için adım atılmazken şehir hastanelerindeki usulsüzlüklerle şirketlere para aktarıldığı eleştirisine yer verildi. Sağlık için ayrılan bütçenin de özetlendiği açıklamada Sağlık Bakanlığına genel bütçe kapsamında 58,9 milyar lira ödenek ayrılmasına rağmen 65,2 milyar lira gider gerçekleştiği, döner sermaye bütçesi kapsamında da 62,3 milyar gelir elde edilmesine rağmen 69,4 milyar gider gerçekleştiği ve genel bütçe kapsamında yapılan ödenek üstü harcama 13,2 milyar lira olurken döner sermaye zararının ise 7,1 milyar lira şeklinde olduğu bilgisine yer verildi.Sayfa Adresi: http://anayurtgazetesi.com/haber/Sehir-hastaneleri-saglik-hakkini-yok-sayiyor/747698