'Yaptırımlar gelişmemiş ülkelerde uygulanıyor'

12 Ekim 2021 Salı   17:18

Uğur DUYAN

ANKARA (Anayurt) - Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER), Sosyal Medya Yasa tasarısına ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Araştırma merkezinden yapılan açıklamada, Reuters Gazetecilik Enstitüsü'nün 2021 Dijital Haber Raporu verilerine göre, Türkiye'nin sosyal medya üzerinden yalan haber üretiminde ilk sırada yer aldığı bilgisine de yer verildi. Açıklamada, Sosyal Medya Yasası'nın tüm kesimlerin düşünce, öneri ve görüşlerinin alınarak hazırlanmasına özen gösterilmesine değinildi. Açıklama metninde, "Dünyadaki sosyal medya düzenlemeleri incelendiğinde gelişmemiş ülkelerde cezai ve sosyal yaptırımlar söz konusudur ancak temel yönelim eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları doğrultusundadır. Türkiye'de okul öncesi dönemden itibaren tüm vatandaşlar için sosyal medya okuryazarlığı eğitimi hazırlanmalı ve hızla uygulamaya koyulmalıdır" denildi.

SODİMER'den yapılan yazılı açıklamada, bu ayın sonunda Meclis'e gelmesi planlanan 'sosyal medya' yasa tasarısına ilişkin önerilerde bulunuldu. Açıklamada, sosyal ağlar üzerinden nefret söylemi, hakaret, tehdit, şantaj, suça tahrik, suça özendirme, şantaj, cinsel taciz, sahtecilik, dolandırıcılık, tefecilik, casusluk, bölücülük, terör suçları, özel hayatın ihlali gibi birçok suçun işlendiğine ya da işlenmesine aracılık ettiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

Bu tehlikeler karşısında gerekli önlemlerin ve kuralların belirlenmemesi ise toplumsal düzeni bozacak, demokratik kamu düzenini olumsuz yönde etkileyecek olumsuzluklarla karşılaşmak kaçınılmak hale gelmektedir.

Sosyal medya hiç kimsenin sınırsız bir özgürlüğe sahip olduğu ve her istediğini söylediği, algı ve propaganda çalışmaları yürütebileceği bir alan değildir. Bununla beraber sosyal medya üzerindeki yalan haberlerin yayılmasının önüne geçilmesi ve buradaki dezenformasyonun giderilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur.

Dünyadaki her ülkede bu tür sosyal medya düzenlemeler bulunmakta ve bazı ülkelerde sosyal medya üzerinden yürütülen algı yönetimi, propaganda, nefret söylemi, yalan haber gibi olumsuzluklar için özellikle sosyal medya platformlarına yönelik yaptırımlar bulunabilmektedir.

SODİMER'den yapılan açıklamada; Sosyal Medya Yasası'nın dikkat edilmesi gereken noktalar olduğu vurgulanarak, dünyadaki örnek düzenlemeler incelendiğinde gelişmemiş ülkelerde cezai ve sosyal yaptırımlar söz konusu olduğu ancak küresel yönelimin temelinde eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının bulunduğuna değinildi.

"Türkiye'de okul öncesi dönemden itibaren tüm vatandaşlar için sosyal medya okuryazarlığı eğitimi hazırlanmalı ve hızla uygulamaya koyulmalıdır" ifadelerine yer verilen açıklama metninde, böyle bir yasanın toplumsal uzlaşı sağlanarak oluşturulması, bu amaçla da kamuoyunun fikirlerine başvurulmasının gerektiğinin altı çizildi. Yasanın hazırlanma sürecinde, konunun uzmanı STK'larının danışmanlığına başvurularak, siyasi, hukuki ve sosyal tüm paydaşların fikir, öneri ve görüşlerinin alınmasının vurgulandığı açıklamada, yasa koyuculara şu önerilerde bulunuldu:

"Yasa oluşturulurken çağdaş dünya uygulamaları esas alınmalıdır. Sosyal medya düzenlemesinin yanında internette bulunan sözlükler ve internet gazeteciliği çalışmalarının da düzenleme kapsamına alınması gerekmektedir. Yasanın oluşturulması sürecinde kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bu yasanın gerekliliğine ilişkin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Yasanın oluşturulması sürecinde hukuki tüm boyutlar ele alınarak Anayasanın ilgili maddelerine uygun bir düzenleme getirilmesi gerekmektedir. Yasanın düzenlenmesi sürecinde uluslararası örneklerin incelenmesi önemli ve gereklidir ancak oluşturulacak yasanın Türkiye'nin sosyal ve kültürel yapılarına uygun bir şekilde revize ve organize edilmesi gerekmektedir."Sayfa Adresi: http://anayurtgazetesi.com/haber/-Yaptirimlar-gelismemis-ulkelerde-uygulaniyor-/747695