Gürer: Atık toplamak kadar azaltmak da gerekir

17 Eylül 2021 Cuma   17:16

Gürer, önergesinde şu sorulara yanıt istedi, “Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve yönetiminin sürdürülebilir şekilde sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması için yeterli çalışmalar ne zaman sağlanacaktır? Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, mahalli idareler ve STK'lar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilmesi, toplumun çevre bilincini artıracak ve etkin çevre yönetimi sağlayacak çalışmalar yeterli düzeyde sağlanmakta mıdır? Sağlanıyorsa çevre sorunlarının sürekli gündemde olmasının nedeni nedir?”

HAMMADDE KAYNAKLARININ KORUNMASI

Önergeyi yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde hammadde kaynaklarımızın korunması ve sıfır atık yaklaşımının tüm Türkiye’de yaygın hale getirilmesi amacıyla 26.09.2017 tarihinde yapılan tanıtım toplantısı ile Sıfır Atık Projesi başlatıldığını açıkladı.

KİMYASAL KULLANIMININ KISITLANMASI

Kimyasalların insan sağlığı ve çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için 2017’de Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında kimyasallar kayıt edilmeye başlandığını anımsatan Bakan Kurum, Söz konusu yönetmelik kapsamında ayrıca çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan belli bazı kimyasal maddelere yasaklamalar ve kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TAKİP SİSTEMİ

Çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması amacıyla, egzoz emisyon ölçümlerinin online yürütüldüğü Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sisteminin 2018 yılı itibariyle uygulamaya konulduğunu hatırlatan Bakan Kurum, “Bu doğrultuda, ölçümlerin etkinliği artırılarak usulsüzlükler önlenmiştir. Sistem kapsamında ölçüm raporlarına e-Devlet üzerinden erişim sağlanmış olup, ayrıca ölçüm neticesinde oluşturulan elektronik rapor araç sahibinin cep telefonuna kısa mesaj yolu ile gönderilmektedir. Bu bağlamda, basılı ölçüm raporu verilmeyerek kâğıt tüketimi azaltılmıştır” dedi.

16 MİLYON TON KÂĞIT

Bakan Kurum, “Sıfır Atık Projesi uygulamaya başladığından bu yana 16,5 milyon ton kağıt-karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 0,4 milyon ton metal ve 1,5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplamda yaklaşık 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık Bakanlığımızdan lisans almış işletmelerce işlenerek ekonomiye kazandırılmıştır” açıklamasında bulundu.

DAHA ETKİN MÜCADELE YAPMALIYIZ

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde çevreyle ilgili sorunların her geçen gün arttığına dikkat çekti. Bakanlık tarafından hayata geçirildiği ileri sürülen proje ve çalışmaların çoğunluğunun önemli olduğunu, ancak yeterli olmadığını, ayrıca atık duruma gelen ürünlerin daha faydalı tüketiminin de sağlanması gerektiğini, halen bir yüzü yazılı kağıdı çöpe atma alışkanlığımızın devam ettiğini yapılan bazı projeler  ise yeterli derecede kabullenilmediğini  belirten Gürer, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için mutlaka  daha etkin yöntemlere başvurmalıyız” ifadelerini kullandı.Sayfa Adresi: http://anayurtgazetesi.com/haber/Gurer-Atik-toplamak-kadar-azaltmak-da-gerekir/744731