Kamuda yüzde 30 zam talebi

12 Temmuz 2021 Pazartesi   17:20

Demet ARAN

ANKARA (Anayurt) – Kamu emekçilerini ilgilendiren 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos’ta başlayacak. Görüşme öncesi Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, taleplerinin sıralandığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Kamu emekçilerinin geçmiş yıllarda yaşadığı kayıpların giderilmesi için ücretlere önce yüzde 30, altı aylık dönemlerde de yüzde 15 oranında zam yapılmasını isteyen Birleşik Kamu-İş’in açıklamasında kamuda güvencesiz çalıştırılmaya son verilmesi ile atama ve görevde yükselmelerin liyakate göre yapılması da talep edildi.

Açıklamayı yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, kamuda birçok sorun çözüm beklerken yetkili konfederasyon Memur-Sen’in altı ayda bir yapılan yüzde 3-4 oranındaki maaş zamlarıyla imzalanan toplu sözleşmeleri başarı hikayesi olarak anlatmasına tepki gösterdi.

İlk olarak Anayasa'nın çalışma yaşamı ve çalışanların haklarına ilişkin hükümlerinin, uluslararası sözleşmelere uygun olarak, ayrımsız tüm çalışanlara sendika hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini, grev hakkının anayasal güvenceye alınmasını isteyen Kütük, atama ve görevde yükselmelerde sözlü sınavın kaldırılması talebini dile getirdi.

Ücretli çalışanların ödedikleri gelir vergisinin yanı sıra dolaylı vergiler nedeniyle de ağır bir vergi yükü altında bulunduğuna dikkat çeken Kütük, ücretliler üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını istedi.

Kütük’ün ele aldığı bir diğer konu da ek gösterge adaletsizliği oldu. “Siyasi iktidarın seçimlerden önce söz verdiği kesimlerle sınırlı olmadan, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek göstergeler adaleti de sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir” diyen Kütük, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin 468 lira, yoksulluk sınırının 11 bin 929 lira olarak hesaplandığı bir dönemde kamu çalışanlarının ücretlerinin insan onuruna yakışır bir düzeye çıkarılması gerektiğini ifade etti. Milli gelirin dağılımının ücretliler aleyhine bozulduğunu, ücretlilerin gelirden aldığı payın yıllardır azaldığını, zam oranlarının resmi enflasyon baz alınarak belirlenmesiyle kamu emekçilerinin yoksulluğunun arttığını dile getiren Kütük, Birleşik Kamu-İş’in taleplerini şöyle sıraladı:

“Kamu çalışanlarının en azından 2002 yılında milli gelirden aldığı pay kadar bir pay alabilmesini sağlayacak bir ücret zammı yapılmasını talep ediyoruz. Önceki yıllarda yaşanan kayıpların karşılanabilmesi için kamu çalışanlarının ücretlerine öncelikle yüzde 30 oranında bir zam yapılmalıdır. Bu zamdan sonra 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı içi yüzde. 15, 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ve ikinci yarısı için de yüzde 15 oranında zam yapılmalıdır. Üniversite mezunu tüm memurların ek göstergeleri 3 bin 600'e çıkarılmalı, 6'ncı dereceye inen tüm kamu çalışanlarına ek gösterge verilmelidir. Kamu çalışanlarına yılda bir defa yıllık izne ayrılırken bir maaş tutarında ikramiye ödenmelidir. Gelir vergisi tarifesinden kaynaklanan vergi yükü artışı önlenmelidir. Tüm ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmı vergiden istisna edilmelidir. Aynı kadro ve unvanlarda çalışanlar arasındaki maaş farklılıkları giderilmeli ve eşit işi eşit ücret ödenmelidir. Yıllardır artırılmayan doğum yardımı ödenekleri günün koşullarına göre yeniden belirlenmelidir.”

TRT’NİN HABERİNE YALANLAMA

Kütük açıklamada, TRT’nin öğretmen maaşlarına ilişkin haberini de maaş bordrosu göstererek yalanladı. TRT’nin haberinde 1/4 derecesinde görev yapan bir öğretmenin 15 Temmuz’dan önceki maaşının 6 bin 74 TL, 15 Temmuz’daki zamlı maaşının ise 6 bin 553 TL olarak gösterildiğini ifade eden Kütük, aynı derecede çalışan bir öğretmenin bordrosunu göstererek bu öğretmenin haziran ayındaki maaşının 5 bin 316 TL olduğunu belirtti. Kütük, bu haberle kamuoyunun aldatıldığını söyledi.

 Sayfa Adresi: http://anayurtgazetesi.com/haber/Kamuda-yuzde-30-zam-talebi/737844