Beş ana sektörde istihdam azaldı

7 Haziran 2021 Pazartesi   16:32

Uğur DUYAN 

ANKARA (Anayurt) - TEPAV, mart ayında sigortalı çalışan sayısının yıllık olarak yüzde 6 oranında artarak 21,4 milyon olarak gerçekleştiğini açıkladı. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,8’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta artış yüzde 7,3 oldu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni'ne göre, esnaf-çiftçi grubunda değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 düşüş kaydedildi.

Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

TEPAV bültenine göre; mart ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6 oranında artarak 21,4 milyon olurken; istihdamı gerileyen tek grup çiftçiler oldu. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,8'ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta artış yüzde 7,3 olurken, esnaf-çiftçi grubunda değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 düşüş gözlendi. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 1,1 oldu.

BEŞ ANA SEKTÖRÜN İSTİHDAMI GERİLEDİ

Bültene göre, beş ana sektörün istihdamı yıllık olarak geriledi. Bu sektörler genelde Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ve Nisan 2020'den itibaren istihdamının daraldığı faaliyet kolları oldu. Mart 2021'de konaklama ve yiyecekte yüzde 6,6, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 6,5 düzeyinde yıllık düşüşler gerçekleşti. Ayrıca, idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe de Kasım 2020'den itibaren gözlenen yüksek oranlı daralma eğiliminin devam ettiği gözlendi.

PANDEMİ NEDENİYLE ÖNEM KAZANAN SEKTÖRLER

İmalat, ticaret ve inşaat sektörlerinde istihdam görünümü göreli olarak olumlu olurken, 2020 yılının ikinci yarısında toparlanma gösteren sektörlerde istihdam artışlarının hızlanarak devam ettiği görüldü. Mart 2021'de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 12, imalatta yüzde 10, inşaatta yüzde 21,5 ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinde de yüzde 6,9 oranında istihdam artışları gerçekleşti. Diğer taraftan, pandemi nedeniyle önem kazanan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüksek oranlı (yüzde 38) istihdam artışları sürdü. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sınıfında da yıllık istihdam artışı yüzde 16,6 seviyesinde oldu.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İSTİHDAM ARTTI

Alt sektörlerde insan sağlığı hizmetleri 244 bin ile çalışan sayısı en çok artış gösteren sektör olurken, bu sektörü 233 bin artışla bina inşaatı ve 74 bin artışla perakende ticaret sektörleri izledi. Çalışan sayısı en hızlı artan sektör yüzde 41,6 ile insan sağlığı hizmetleri sektörü olurken, bu sektörü yüzde 36,5 artışla kanalizasyon, yüzde 36,3 artışla iyileştirme ve diğer atık yönetimi hizmetleri ve yüzde 33,6 artışla yatılı bakım faaliyetleri sektörleri takip etti.

İSTİHDAMIN AZALDIĞI SEKTÖRLER

89 alt sektörün 19'unda sigortalı ücretli çalışan sayısında azalış görüldü. En çok daralan sektör 118 binlik istihdam kaybı ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü oldu. Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri (99 bin) ile yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri (65 bin) de istihdamı çalışan sayısı olarak en çok daralan diğer sektörler oldu. Oransal olarak bakıldığında ise istihdam en hızlı bilgi hizmet faaliyetleri sektöründe (yüzde 54,5) geriledi. Bu sektörü yüzde 33,9'luk azalışla ev içi çalışanların faaliyetleri sektörü izledi.

İSTANBUL'DA İSTİHDAM SINIRLI ARTTI

İstihdam tüm illerde geçen yıla göre artış gösterirken Ardahan istihdam artışı yüzde 0,1 ile en düşük artış gösteren il oldu. Ardahan'ı, Kars (yüzde 0,3) Nevşehir (yüzde 1,7) ve Karabük (yüzde 2,6) izledi. İstanbul (yüzde 3,6) ve Antalya da (yüzde 3,2) istihdam artışı sınırlı olan iller arasında yer aldı.

En yüksek yıllık istihdam artışı yüzde Elazığ'da oldu. Bu ili yüzde 20,1 yıllık istihdam artışıyla Artvin, yüzde 18,3 istihdam artışıyla Batman takip emiştir. Mardin, Malatya, Kilis ve Gaziantep de mart ayı itibarıyla istihdamında yıllık artışı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşen diğer doğu illeri oldu.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan il İstanbul, en az artan il Ardahan'dır. En fazla artış 150 bin ile İstanbul'da yaşanmıştır. İstanbul'u 69 bin artışla Ankara, 68 bin artışla İzmir, 55 bin artışla Kocaeli ve 51 bin artışla Bursa takip etmiştir. Yüksek çalışan nüfusa sahip büyükşehirler ön plana çıkmaktadır.

KOBİ SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

KOBİ sigortalı çalışan sayısı, Mart 2021’de 647 bin artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre KOBİ sigortalı çalışan sayısının en fazla arttığı sektör 203 bin istihdam artışı ile bina inşaatı sektörü oldu. Bu sektörü 78 bin artış ile insan sağlığı hizmetleri, 71 bin artış ile perakende ticaret ve 61 bin artış ile toptan ticaret sektörleri izledi.

KADIN ÇALIŞAN SAYISI YÜKSELDİ

Sigortalı kadın çalışan sayısı, Mart 2021’de bir yıl öncesine göre 288 bin artış kaydederken, 2020 yılı başında yüzde 31,3 olan sigortalı kadın çalışan sayısının toplam istihdam içindeki payı mart ayında yüzde 30,9’a geriledi.Sayfa Adresi: http://anayurtgazetesi.com/haber/Bes-ana-sektorde-istihdam-azaldi/734230