İpek Erdem’in son halini görenler tanıyamadı

24 Ekim 2020 Cumartesi   21:51

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan ‘Hayat Bilgisi’nde ‘Barbie Gamze’ karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem, yeni imajını paylaştı. 36 yaşındaki Erdem, beyazlayan saçlarını 3 numara diye tabir edilen kısalıkta kestirdi.

Erdem paylaştığı fotoğraflarda, ona şöhret kapısını aralayan Hayat Bilgisi dizisi, yaşantısı ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.  

Erdem, "Kendimi tam olarak oldug?um gibi kabul edip, yas?ayacak, size de sunacak kadar o?zgu?rles?tig?im ve tam tersi c?ok sag?lıklı oldug?um ic?in mutluyum" dedi

Erdem yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

* Gec?en kıs? o kadar c?ok bunu yapmak istiyordum ki u?stu?ne ‘Britney Spears gibi sakın sac?larınızı kestirmeyin’ gibi s?eyler do?ndu? ve bir kadının sac?larını bu kadar kestirmesi delirdig?ine, sag?lıksız oldug?una is?aret olarak etiketlendi.

* Ben de devam eden belirsizlik ic?inde yapmak istemedim. S?imdi bu kalıbı kırıp, kendimi tam olarak oldug?um gibi kabul edip, yas?ayacak, size de sunacak kadar o?zgu?rles?tig?im ve tam tersi c?ok sag?lıklı oldug?um ic?in mutluyum.

* Son 15 senedir is?imi daha iyi yapabilmek ic?in normal c?alıs?malarıma devam ederken bir taraftan kendime ve sag?lıg?ıma dog?ru yolculug?uma c?ıktım. Malum, 18 yas?ında bir u?lkede tanınmak ve bu?yu?k bir etki yaratmak her halu?karda c?ok sarsıcıydı…

* Sac?ımın teline sarı su?rmem derken sarıs?ın bir ‘Barbie’ olmus?tum… Bittikten sonra da uzun bir su?re uzaklas?maya c?alıs?tım. Ama sarıs?ın olmayı seviyor ve bir u?lkeye ‘Barbie’ lakabıyla c?ok da gu?zel, naif, o?g?retici, hayran oldug?um oyuncu Perran Kutman ile gu?zel etki etmekten dolayı son derece memnunum.

* Ac?ıkc?ası is?in s?an, s?o?hret kısmı ilgilendirmedi beni. Asla yapmam gerekiyor diye bir s?eyi yapamadım. Denediysem de vazgec?mem uzun su?rmedi. Ama uzun yıllar maalesef dizide oynamak zorunda hissettim kendimi ve bu bence gu?nu?mu?z oyuncularının yas?adıg?ı ciddi stres kaynag?ı.

* Sanki dizi yapmazsak ac? kalırmıs?ız gibi bir anksiyete var. Halbuki yapmamız gereken c?ok s?ey var. Kendimi bildim bileli beni tek ilgilendiren s?ey sanat ve is?imi iyi yapmak ic?in kafa patlatmak oldu… Hele ki c?ok kıymetli bir okulda okurken bu karmas?ada her zaman o?ncelig?i ona verdim.

* Bunu birc?ok is?in ehli insanlar sac?ma buldu. Halbuki ben bir taraftan kız c?ocuklarının okulda taklit ettig?i bir o?rneg?e do?nu?s?tu?g?u?m ic?in kendimi sorumlu hissediyor, daha iyi bir oyuncu olmak ic?in c?alıs?ıyor, altından kalkamayacag?ımı hissettig?im is?leri kabul etmiyordum o?zellikle de sizin ic?in…

* Tüm bunların yoğunluğu beni kendime attı, 21 yaşımda ilk defa bunalıp, tek başıma çıktığım bir tatilde kendimi sevmem ve tamamen içimden gelen sesi dinlemem gerektiğini anladım. O gün bu gündür kendimle hemhâlim…

* Ne diyordum ‘S?imdi hayatım, tercihlerim, yolum tamam…’ 15 senelik yolumda toplumsal ve evrensel bilincin bana ait olmayan neyi varsa bir heykeltras? gibi u?stu?mde kıra kıra ilerledim ve sonunda I?pek’e o kadar kafi bir s?ekilde ulas?tım ki gerc?ekten fiziksel olarak da ben kimim go?rmek istedim.

* Kafamın s?ekli nasıl, sac?ımın beyazları nerede? Bu tamamlanmamın Kas?’ta annemin yanında olması c?ok manidar deg?il mi? Onunla beraber kim bilir kac?ıncıya ama tam olarak yoluna girmis? I?pek olarak yeniden dog?us?um…

* Hepimiz gibi c?ok bedel o?dedim. S?u?ku?r ki geldig?im noktada mu?kemmel bir nizamın oldug?una tam gu?veniyor ve teslimim. Bu yu?zden genel olarak huzurluyum. Anlık nadir korku ve kaygılar ancak bana ne yapmam gerektig?i mesajını veriyor ve yapıyorum…

* Her gec?en yıl arınıp, kabul edip, bedelini o?deyip, kendi yoluma girdikc?e o yoldaki insanlarla kars?ılas?tım. S?imdi ise nisan ayında Viyana’dan aldıg?ım teklif ile bir oyun yazıyor, oralarda turne yapma yolunda ilerliyorum. Daha olabilecek birc?ok is? go?ru?s?melerim var oralarda… O?nu?mu?zdeki zaman ne go?sterirse kabulu?m. Elimden geleni yaparım.

* S?u anda I?stanbul dıs?ında, kampta, biraz o taraflardaki Tu?rk seyircisi ile bulus?maya, biraz oraları, oralardaki sanatc?ı arkadas?larımı deneyimlemeye, yas?amaya hazırlanıyorum. Barbie yas?ayacak, hayat devam ediyor.

* Ben yolumda kendim oldug?um ic?in mutluyum. Sac?ımı bo?yle yapmak gerc?ekten c?ok cesaret istedi. Kafamı beg?endim. Kendimi sevdim. Bu halde sarı olmayı deneyimleyeceg?im. Fakat bu halimi o kadar sevdim ki bo?yle gidesim var. Bakalım. Hayatı kendim olarak, yolumda yas?amak c?ok gu?zel.Sayfa Adresi: http://anayurtgazetesi.com/haber/Ipek-Erdemin-son-halini-gorenler-taniyamadi/714358