Doğumsal Brakial Pleksus Hasarı nedir?

20 Ekim 2020 Salı   15:09

ANKARA (Anayurt) - Doğum insanın en kısa mesafeli ancak en zorlu yolculuğudur. O birkaç dakikalık dilimde geleceğimizi belirleyen sorunlarla karşılaşabiliriz, hırpalanabilir hatta daha başlamadan yaşamımızı kaybedebiliriz. Zorluklarla karşılaşmış ancak yaşamayı başarmış isek eğer karşılaşabileceğimiz sorunlardan birisi ‘Doğumsal Brakiyal Pleksus yaralanması’ olarak tanımlanan boyun bölgesindeki omurlardan çıkıp kolun sinirlerini oluşturan örgünün (pleksusun)  zedelenmesidir. Burada oluşan hasar kürek kemiği, omuz ve kol kaslarını etkiler. Sinirlerin etkilenmesi kol veya elde kas güçsüzlüğüne yol açabilir. Tutulan tarafta kol ve el hareketlerinde kısıtlılık meydana gelir. Kolun tümünde veya bazı bölgelerinde duyu kaybı olur. Kolun hareket kabiliyeti hasarın tipine ve şiddetine bağlı olarak değişir.

BRAKİYAL PLEKSUS NEDİR?

Brakiyal pleksus (Brachial plexus), boynun her iki yanında yer alan, omuz, kol ve elin hareketini ve duyusunu sağlayan sinir ağıdır. Karmaşık bir anatomik yapısı vardır. Kola uzanan sinirler, omurilikten çıkarak boyundaki omur kemiklerinin arasından geçerler. Bu sinir ağında dört boyun (servikal) sinir kökü (C5-C8) ve birinci sırt (torakal) sinir kökü(T1) bulunur. Bu kökler birleşerek üç trunkusa ayrılır. C5-C6 kökleri üst trunkusu, C7 kökü orta trunkusu, C8-T1 kökleri alt trunkusu meydana getirir. Her trunkus bir bölüme ayrılır. Bölümlerin yarısı genel olarak fleksör kasları (kolu kıvıran ve yukarı kaldıran kasları), diğer yarısı da ekstansör kasları (kolu uzatan ve aşağı indiren kasları) hareket ettirir.

Doğum sırasında brakiyal pleksus, iki gücün etkisi altında kalır. Bunlardan biri rahim içi itici basınç, diğeri klinisyenin uyguladığı traksiyondur. Yakın zamana kadar doğumsal brakiyal pleksus zedelenmesinin, bebeğin boynuna yapılan aşırı traksiyon sonunda geliştiği düşünülmekteydi. Ancak günümüzde artık traksiyon olmadan yada risk faktörü olmadan da olabileceği bilinmektedir.Sayfa Adresi: http://anayurtgazetesi.com/haber/Dogumsal-Brakial-Pleksus-Hasari-nedir/713981