Koramaz: Önlem alınmazsa kayıp daha büyük olur

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi’nin 23’üncü yılında yaptığı açıklamada gerekli önlemlerin alınmamasını eleştirdi. Koramaz, yaşanacak benzer bir depremin çok daha büyük yıkım ve kayıpla sonuçlanacağını ifade etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 50 binden fazla kişinin yaralandığı, yüzbinlerce yapının yerle bir olduğu 17 Ağustos depreminin yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. Koramaz, yaptığı açıklamada Doğu Marmara’nın tamamını etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin, gerekli tedbirler alınmadığında doğal afetlerin ne büyük toplumsal felaketlere dönüşebildiğinin en acı örneği olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Depremin yarattığı büyük yıkım ve toplumsal travmaya rağmen aradan geçen 23 yıl boyunca deprem gerçeği ile yüzleşilmediğini belirten Koramaz, şunları dile getirdi:

“23 yılda afet riski olan yerleşim yerleri taşınmadı, binalarımız depreme dayanıklı hale getirilmedi, kent merkezlerinde deprem toplanma alanları oluşturulmadı, afet sonrası kriz yönetim senaryoları hazırlanmadı. Bu süre içinde imar planları depreme hazırlıklı şehirler yaratmak için değil, kentsel rantın dağıtılması için bir araç olarak kullanıldı. Parsel bazında yapılan imar tadilatları ile ormanlık alanlar ve su havzaları dere yataklarıyla birlikte yapılaşmaya açıldı.”

Yapı denetim sisteminin tümüyle ticarileştirilmesini eleştiren Koramaz, TMMOB’a bağlı meslek oralarının mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme ve denetleme gerekliliklerinin yapı denetim süreçlerinden dışlandığını kaydetti.

“İmar barışı” adı altında kaçak yapıların ruhsatlandırıldığını anımsatan Koramaz, “10 milyonun üzerinde kaçak yapının ruhsatlandırıldığı bu imar affıyla birlikte yapı stokumuzun proje uygunluğu ve deprem dayanıklılığı konusunda denetlenme ihtimali ortadan kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında kentsel dönüşüm uygulamalarına da değinen Koramaz, bu uygulamaların amacından saptırılarak inşaat firmalarına kaynak aktarılmasının, kentsel rantların iktidar yandaşlarında toplanmasının bir aracı haline getirildiğini belirtti. Koramaz son olarak, afet toplanma alanı statüsündeki park, bahçe ve meydanların yapılaşmaya açılmasıyla afet sonrasında yaşamı sürdürmeye olanak verecek güvenli alanların ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Açıklamasında depreme karşı yapılması gerekenleri de sıralayan Koramaz, benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması için yapı denetim sisteminin kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmesi, bölgesel ve kentsel ölçekte “sakınım planlarının” hazırlanması, riskli yapıların güvenli hale getirilmesi, “imar barışı” ile ruhsatlandırılan yapıların denetlenmesi, deprem yönetmeliklerinin geliştirilerek harfiyen uygulanması gerektiğini belirtti.

- Anayurt Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://anayurtgazetesi.com/haber/11648579/koramaz-onlem-alinmazsa-kayip-daha-buyuk-olur