İSİG: Temmuzda 169 işçi hayatını kaybetti

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) ‘Temmuz Ayı İş Cinayetleri Raporu’nu yayımladı. Buna göre, 2022 yılının ilk yedi ayında en az bin 14 işçi hayatını kaybetti.

Rapora göre, temmuz ayında tarım, orman işkolunda 55 iş cinayeti meydana geldi. Böylece bu yıl işkolundaki ölümler 199’a ulaştı. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları bölgelere ya da tarlaya yolculuğu sırasında uygun olmayan ulaşım araçlarının kullanılması, eskiyen traktörler, işçilerin barınma-dinlenme-temizlik alanlarının yetersizliği, son dönemde kene ısırmaları vb. ölümlerin temel nedenlerini oluşturdu.

Temmuz ayında 28, bu yıl ise şu ana kadar 192 inşaat işçisi hayatını kaybetti. En çok işçi ölümünün meydana geldiği üçüncü işkolu ise taşımacılık oldu. Ölümlerin yüzde 75’ini trafik kazaları oluştururken diğer önemli bir neden ise çalışma koşullarına bağlı kalp krizleri olarak tespit edildi.

Temmuz ayı ile birlikte okulların kapanması ve çocukların özellikle tarım işkolunda çalışmaya başlamasıyla birlikte çalışan çocuk ölümlerinde artış oldu. İlk altı ayda çalışırken ölen çocuk sayısı 24 iken sadece temmuz ayında bu sayı 15 olarak kaydedildi. Ölen çocukların üçte birinin 14 yaş ve altında olduğu görüldü.

2022 yılının Ocak ayında 120, Şubat ayında 109, Mart ayında 122, Nisan ayında 129, Mayıs ayında 176, Haziran ayında 189 ve Temmuz ayında 169 işçi hayatını kaybetti.

2022 yılının ilk yedi ayında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda 867 ücretli (işçi ve memur) ve 147 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 86’sını ücretliler yüzde 14’ünü ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturdu.

2022 yılının ilk yedi ayında 68 kadın işçi ve 946 erkek işçi hayatını kaybetti.

2022 yılının ilk yedi ayında 14 yaş ve altı 14 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 25 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 148 işçi, 28-50 yaş arası 483 işçi, 51-64 yaş arası 217 işçi, 65 yaş ve üstü 69 işçi, Yaşını bilmediğimiz 58 işçi hayatını kaybetti.

2022 yılının ilk yedi ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 27’si (yüzde 2,66) sendikalı işçi, 987’si ise (yüzde 97,34) sendikasız. Sendikalı işçiler metal, kimya, madencilik, sağlık, belediye, iletişim, enerji, taşımacılık ve güvenlik işkollarında çalışıyordu.

- Anayurt Gazetesi, Çalışma Yaşamı bölümünde yayınlandı
https://anayurtgazetesi.com/haber/11613965/isig-temmuzda-169-isci-hayatini-kaybetti