Ağbaba'dan göçmen emeği raporu

ANKARA (Anayurt) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’de kayıt dışı olarak çalışan göçmenlerle ilgili olarak derlediği verileri ve konuyla ilgili değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı. Göçmenlerin kayıt dışı ve ucuz ücretler karşılığında çalıştırılmasının Türkiye’nin ekonomisine ciddi zarar verdiğini ifade eden Ağbaba, 2021 yılı için 1 milyon civarı kayıt dışı çalışan Suriyeli göçmen işçinin ekonomiye olan aylık zararının en az 751 milyon 600 bin lira olduğu aktardı.

Suriyeli göçmenlerin sadece göç yollarında değil, aynı zamanda iş cinayetlerinde de yaşamını yitirdiğini ifade eden Ağbaba, “Türkiye’de iş cinayetlerinden yaşamını yitiren göçmen işçilerin yüzde 65’i Suriye vatandaşıdır. Türkiye’de çalışma yaşamı AKP iktidarı ile güvencesiz, denetimsiz ve kuralsız bir hale getirilmiştir. Çalışma yaşamının kendi işçilerimize getirdiği sömürü koşulları ülkemiz de çalışan göçmen işçiler içinde geçerlidir. AKP iktidarı bu politikaları ile yoksulu yoksula kırdırmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

97 SAYILI SÖZLEŞME ONAYLANMALI

Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) göçmen işçilerin çalıştırılmasında ayrımcılığa karşı önemli güvenceler getiren 97 sayılı sözleşmesini onaylaması gerektiğini söyleyen Ağbaba, “Böylece hem göçmen işçiler hem de yerli işçiler korunmuş olacak, göçmen işçilerle yerli işçilerin rekabeti eşitlik ve ayrımcılık ilkesinin ortadan kaldırılması ile önlenebilecektir. Türkiye emek piyasasında yer alan göçmen, yerli tüm işçilerin ucuz emek sömürüsüne maruz kalması da bu şekliyle ortadan kaldırılabilecektir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de kayıtlı Suriyelilerin yüzde 20,4’ünün 15-24 yaş arasında olduğunu, yüzde 29,8’inin ise 10 yaş altı çocuklardan oluştuğunu dile getiren Ağbaba, resmi olmayan verilere göre genç nüfus ve üzeri Suriyelilerin yaklaşık 1 milyonunun kayıt dışı olarak istihdam edildiği belirtti.

Suriyeli işçilerin kayıt dışı çalıştırılmasının ekonomiye darbe vurduğuna dikkati çeken Ağbaba, “Türkiye’de asgari ücret kayıtlı çalışan bir işçinin alabileceği en düşük ücrettir. 3 bin 577 lira 50 kuruş brüt asgari ücretten kesilen vergilerin toplamı ise 751 lira 60 kuruştur. Bu durumda 2021 yılı için 1 milyon civarı kayıt dışı çalışan Suriyeli göçmen işçinin ekonomiye aylık zararı 751 milyon 600 bin lirasıdır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye’de Suriye vatandaşlarının kayıt dışı çalıştırmanın yoğun olarak gözlendiği sektörlerin inşaat, tarım, tekstil gibi sektörler olduğun ifade eden Ağbaba, “Suriyeli göçmenler sadece göç yollarında değil aynı zamanda iş cinayetlerinde de yaşamını yitirmektedir. 2015-2020 yılları arasında iş cinayetlerinde ölen göçmen işçi sayısı en az 558’dir. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren göçmen işçilerin yüzde 65’i Suriyeli işçilerden, yüzde 13’ü Afgan işçilerden, geri kalan yüzde 22’si diğer ülke uyruklu işçilerden oluşmaktadır” dedi.

- Anayurt Gazetesi, Çalışma Yaşamı bölümünde yayınlandı
https://anayurtgazetesi.com/haber/11047717/agbabadan-gocmen-emegi-raporu