TBMM'de 'Mali ve Orta Afrika' tezkeresi görüşülecek

TBMM Genel Kurulunda, salı günü Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM), Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Genel Kurulda, aynı gün Türkiye ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-Interpol Arasında 2021 Yılında İstanbul'da Düzenlenecek 89'uncu Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de ele alınacak.

AK Parti milletvekillerince hazırlanan Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çarşamba günü Genel Kurul gündemine gelecek.

Kanun teklifi ile Ticaret Bakanlığı, tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sistemi kuracak. Bakanlıkça bazı kıstaslar dikkate alınarak belirlenen kooperatif ve üst kuruluşları, dış denetime tabi olacak.

Ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulu, başvuruyu bir ay içinde sonuçlandırılacak ve başvuru sahibine bildirecek.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.

Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan ve engellilerden oluşan kooperatifler ile kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulanların tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmayacak, ilana tabi olanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ücretsiz yayımlanacak.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin sunumunu yapacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesini içeren Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Kanun teklifi ile İhracatı Geliştirme AŞ'ye, İhracatçı Birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanacak. Türkiye İhracat Kredi Bankası, kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak.

İlk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, yarın Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ile Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi heyetleriyle bir araya gelecek. Salı günü Meclis'te Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Ortak Toplantısı gerçekleştirilecek.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun, çarşamba günkü basına kapalı toplantısında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca sunum yapılacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya programı nedeniyle yapılmayacak.

- Anayurt Gazetesi, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://anayurtgazetesi.com/haber/10994539/tbmmde-mali-ve-orta-afrika-tezkeresi-gorusulecek